Verantwoording

Buijten Motief > Verantwoording

Christelijk-filosofische Boekenreeks Verantwoording
Net als de meeste Nederlanders hebben ook christenen hun kijk op allerlei maatschappelijke kwesties en vakgebieden. Wie niet zomaar iets wil roepen, zal verantwoording willen afleggen van zijn visie. Hoe complexer de samenleving, hoe meer dat vraagt om diepere bezinning. Ontwikkelingen in onze Westerse cultuur en wetenschappen roepen vragen op die nu eenmaal ingewikkeld zijn. Daarom is er behoefte aan een christelijke verantwoording die goed doordacht is. Christelijke filosofie levert daar een bijdrage aan. En voorbeelden van christelijk-wijsgerige verantwoording zijn te vinden in de boekenreeks Verantwoording. Die geeft ruimte aan de systematische doordenking van christelijke filosofie, en vooral ook aan de toepassing daarvan op allerlei gebieden en maatschappelijke vraagstukken. De boekenserie staat in de traditie van de (neo-)Calvinistische Wijsbegeerte, maar geeft ook ruimte aan andere christelijke wijsgerige en levensbeschouwelijke overtuigingen.

De reeks wordt uitgegeven in samenwerking met de Stichting voor Christelijke filosofie. Voor meer informatie (klik hier)

Onderwerpen
In de reeks Verantwoording verschijnen boeken over christelijke filosofie en vooral over een veelheid van vakgebieden en van maatschappelijk relevante onderwerpen. Klik hier voor reeds verschenen titels.

Voor het najaar van 2019 staat een boek op het programma over neo-calvinisme en kunst.

Doelgroep
De reeks richt zich op iedereen die zich betrokken voelt bij christelijk-wijsgerige reflectie. Hoewel het gaat om boeken met een duidelijk wijsgerige inslag, streeft de uitgever naar maximale leesbaarheid voor iedereen op HBO- of academisch niveau, zonder veel wijsgerige voorkennis.

Redactie
De redactie wordt gevormd door een team van filosofen en vakwetenschappers en bestaat momenteel uit dr. Bart Cusveller, drs. Bas Hengstmengel, drs. Marja van de Lagemaat,  prof.dr. Renée van Riessen en dr. Robert van Putten.

Intekenen
Jaarlijks verschijnen gemiddeld twee nieuwe titels in de reeks.
Wie zich abonneert, krijgt elke nieuwe uitgave automatisch toegestuurd, tegen een intekenprijs die ongeveer 20 % lager is dan de gewone winkelprijs.
Abonnementen kunnen op elk moment ingaan en duren minimaal zes maanden. Daarna zijn ze op elk moment opzegbaar.
Opgeven als abonnee? Klik hier

Nieuws

Er is weer een nieuwe uitgave in de reeks: De God die wij aanbidden, geschreven door Nicholas Wolterstorff.

Wereldwijd wonen miljoenen christenen wekelijks een kerkdienst of een viering bij. Wat daar gebeurt, is voor de deelnemers misschien vanzelfsprekend. Maar is het bijvoorbeeld niet wonderlijk dat zij een onzichtbare Aanwezige toezingen? Wat betekent het dat juist bepaalde rituelen en woorden in een liturgie een plek kregen? Wat maakt een liturgie anders dan andere ceremonies? Bij dit soort vragen sluit Wolterstorff aan in De God die wij aanbidden. Hij onderzoekt hoe christenen zich God voorstellen, door te letten op wat ze zeggen en doen tijdens hun diverse liturgieën-in-uitvoering.

Geef uw zoekcriteria op
Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Buijten & Schipperheijn

Catalogus 2024

Zie de catalogus in een flipbook. Catalogus 2024 in een pdf-bestand downloaden kan ook.
Klik hier voor pdf.
Nieuwe uitgaven

Wakker in Gods wereld

De kerk heeft het niet makkelijk in ons land. Onlangs verscheen nog bericht van het CBS dat nog maar 42% van de Nederlanders zich rekent tot een geloofsgemeenschap. In 2014 was dat nog 51%. De ontkerkelijking gaat dus hard. In die context vragen praktisch theologen en pioniers Jack Barentsen en Oeds Blok zich af: is…

Lees verder

Nieuw boek: Modetheologie

Is mode een manier om God te eren? Jazeker, zegt Robert Covolo in zijn boek Modetheologie. Mode is een manier om je identiteit te uiten, want met de keuzes die je maakt in je kleding, haarstijl en andere uiterlijkheden laat je altijd iets zien van wie je bent. En als christen hoort jouw relatie met…

Lees verder

Nieuw boek: Christus in het Oude Testament

Henk de Jong wees in zijn theologie op het belang om het Oude en het Nieuwe Testament met elkaar te verbinden. Vooral in de context van de komst van Christus moet je niet alleen kijken naar de bekende psalmen en profetieën, maar begrijpen dat het hele Oude Testament zich naar Zijn komst toe beweegt. In…

Lees verder

Geheeld door de liefde. Over leven na drugs, trauma en prostitutie

Het leven van Deborah werd jarenlang gekenmerkt door afwijzing en teleurstelling. Langzaam gleed ze af in een leven van prostitutie en drugs, tot ze niet meer dieper kon zakken omdat de bodem was bereikt. Eenmaal tot geloof gekomen, probeert ze langs de gladde wanden van de diepe put waarin ze was terechtgekomen omhoog te klimmen,…

Lees verder

Van waarde zijn. Kennismaken met het denken van Marilynne Robinson

Marilynne Robinson is een Amerikaanse schrijfster die de afgelopen jaren internationale faam en bekroningen ontving voor haar romans rond het fictieve plaatsje Gilead in de staat Iowa. Naast haar fictie schreef ze echter ook essays in haar hoedanigheid als professor in de Engelse taal- en letterkunde. Dit boek vormt een introductie op die essays, waarin…

Lees verder