TU Bezinningsreeks

Buijten Motief > TU Bezinningsreeks

De TU-Bezinningsreeks presenteert theologische onderzoeksresultaten uit Kampen aan een breed publiek, vooral predikanten en geïnteresseerde gemeenteleden.

Deze reeks wordt (vanaf deel 19) uitgegeven door Buijten & Schipperheijn.

Van al deze titels kunt u een leesfragment downloaden.

Lijst leverbare B&S-titels:

Mens worden
Over de relatie tussen theologie en pedagogiek
TU Bezinningsreeks 26

Kamper kanttekeningen
Bijbelse overwegingen vanuit de Theologische Universiteit Kampen
TU Bezinningsreeks 25

Gereformeerde theologie stroomopwaarts
Ter ere van 75 jaar Vrijmaking
Tu Bezinningsreeks 24

Hoe kan Jezus' kruisdood ons verlossen?
Naar aanleiding van Het vergeten evangelie door Reinier Sonneveld
TU Bezinningsreeks 23

Dan is het aardse leven goed
Theologische opstellen aangeboden aan dr. Ad van der Dussen bij zijn afscheid
TU Bezinningsreeks 22

Verhalen om te delen
Bij het afscheid van Peter van de Kamp.
TU Bezinningsreeks 21

Theologische blik op economische vragen
Capita selecta uit de economische ethiek
TU bezinningsreeks 20

Spelen met Leviatan
Monsters in bijbel, theologie, religie en kunst
TU Bezinningreeks 19

De reeks werd tot en met deel 18 gerealiseerd in samenwerking met uitgeverij De Vuurbaak te Barneveld.
Hieronder ziet u een lijst verschenen titels met beknopte informatie.
Sommige zijn leverbaar als digitale uitgave (pdf).

Eerdere uitgaven in de TU Bezinningsreeks

Gereformeerde hermeneutiek vandaag
Theologische perspectieven
TU Bezinningsreeks 18

Oog voor eigenheid (download)
Genre als blikrichting voor bijbellezers
TU bezinningsreeks 17

Gereformeerde zending in de 21e eeuw (download)
Contextualisatie, elenctiek, oecumenica
TU Bezinningsreeks 16

Proeven van spiritualiteit (download)
Bijdragen ter gelegenheid van 160 jaar Theologische Universiteit Kampen
TU Bezinningsreeks 15

Open voor God (download)
Charles Taylor en christen-zijn in een seculiere tijd
TU Bezinningsreeks 14

Nieuwe en oude dingen (download)
Schatgraven in de Schrift
TU Bezinningsreeks 13

Als geen ander (download)
De God van de profeten
TU Bezinningsreeks 12

Open en kwetsbaar (download)
Christelijk debat over homoseksualiteit
TU Bezinningsreeks 11

In liefde en trouw? (download)
Een studie naar homoseksuele relaties in de christelijke gemeente vanuit Romeinen 1
TU Bezinningsreeks 10

Als vrouwen het Woord doen (download)
Over Schriftgezag, hermeneutiek en het waarom van de apostolische instructie aan vrouwen
TU Bezinningsreeks 9

In den beginne en verder (download)
Een bijbels-theologische reflectie op de schepping
TU Bezinningsreeks 8

Bevrijdingspastoraat (download)
TU Bezinningsreeks 7

Vrijgemaakte vreemdelingen (download)
Visies uit de vroege jaren van het gereformeerd-vrijgemaakte leven (1944-1960) op kerk, staat, maatschappij, cultuur, gezin
TU Bezinningsreeks 6

Levend water
Het gereformeerde debat over charismatische vernieuwing
TU Bezinningsreeks 5

Gereformeerde theologie vandaag
Oriëntatie en verantwoording
TU Bezinningsreeks 4

Wonderlijk gewoon
Profeten en profetie in het Oude Testament
TU Bezinningsreeks 3

Naar een nieuwe kerkbijbel
Een handreiking voor het beoordelen van de Nieuwe Bijbelvertaling
TU Bezinningsreeks 2

Geloven in zekerheid?
Gereformeerd geloven in een postmoderne tijd
TU Bezinningsreeks 

Geef uw zoekcriteria op
Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Buijten & Schipperheijn

Catalogus 2024

Zie de catalogus in een flipbook. Catalogus 2024 in een pdf-bestand downloaden kan ook.
Klik hier voor pdf.
Nieuwe uitgaven

Nieuw boek: Modetheologie

Is mode een manier om God te eren? Jazeker, zegt Robert Covolo in zijn boek Modetheologie. Mode is een manier om je identiteit te uiten, want met de keuzes die je maakt in je kleding, haarstijl en andere uiterlijkheden laat je altijd iets zien van wie je bent. En als christen hoort jouw relatie met…

Lees verder

Nieuw boek: Christus in het Oude Testament

Henk de Jong wees in zijn theologie op het belang om het Oude en het Nieuwe Testament met elkaar te verbinden. Vooral in de context van de komst van Christus moet je niet alleen kijken naar de bekende psalmen en profetieën, maar begrijpen dat het hele Oude Testament zich naar Zijn komst toe beweegt. In…

Lees verder

Geheeld door de liefde. Over leven na drugs, trauma en prostitutie

Het leven van Deborah werd jarenlang gekenmerkt door afwijzing en teleurstelling. Langzaam gleed ze af in een leven van prostitutie en drugs, tot ze niet meer dieper kon zakken omdat de bodem was bereikt. Eenmaal tot geloof gekomen, probeert ze langs de gladde wanden van de diepe put waarin ze was terechtgekomen omhoog te klimmen,…

Lees verder

Van waarde zijn. Kennismaken met het denken van Marilynne Robinson

Marilynne Robinson is een Amerikaanse schrijfster die de afgelopen jaren internationale faam en bekroningen ontving voor haar romans rond het fictieve plaatsje Gilead in de staat Iowa. Naast haar fictie schreef ze echter ook essays in haar hoedanigheid als professor in de Engelse taal- en letterkunde. Dit boek vormt een introductie op die essays, waarin…

Lees verder

Scheppings(t)rouw. Een zoektocht naar doorleefde hoop

‘Hoe vind je geluk in rouw? Heelheid in gebrokenheid? Hoop in een stervende wereld?’ Over Scheppings(t)rouw De theorieën, scenario’s en mogelijke oplossingen rondom de verschillende ecologische crises bespreken we maar al te vaak. Helaas gaan we zelden een laagje dieper. Hoe kunnen we ons mentaal, geestelijk en emotioneel verhouden tot de rauwe realiteit en beangstigende…

Lees verder