Het Nieuwe Testament voor lezers van nu

Buijten Motief > Home > Nieuws > Het Nieuwe Testament voor lezers van nu
Logo Het Nieuwe Testament voor lezers van nu

 

Het Nieuwe Testament voor lezers van nu

Tja, het belangrijkste boek dat bestaat, de Bijbel. Je wil je er ook best graag in verdiepen. Maar het valt niet altijd mee. De taal is moeilijk, de omstandigheden van de  Bijbelschrijvers zijn zo anders dan die van jou. In hoeverre raakt de Bijbel aan jouw leven?
En als je al niet van lezen houdt, of er gewoon niet zo goed in bent…

De Bijbel dichterbij: Navertellingen

Age Romkes begrijpt dat het Bijbellezen er soms gemakkelijk bij inschiet, omdat het moeilijk is in de tekst door te dringen. Maar het is jammer als je daardoor veel moois mist. Je geloof kan versterking vanuit de Bijbel zo goed gebruiken. Daarom vertelt hij opniuew, in begrijpelijke taal met hier en daar de nodige achtergrondinformatie de verhalen van Johannes en Matteüs opnieuw. Alsof zij net gaan zitten, hun pen oppakken en vertellen aan ons wat ze allemaal hebben meegemaakt. Om je te helpen wat verder na te denken of te praten over wat je hebt gelezen, zijn er vragen.

De boeken

Er zijn al drie boeken verschenen in de reeks Het Nieuwe Testament voor lezers van nu. Hieronder vind je over elk deel meer informatie.

Mijn jaren met Jezus door Age Romkes

 

Mijn jaren met Jezus

Johannes vertelt wat hij allemaal heeft meegemaakt. Hoe hij is meegegaan toen Jezus zijn verhalen ging vertellen en les ging geven. Tot aan de laatste uren van Jezus’ leven aan toe vertelt Johannes wat er gebeurt en welke doodsangsten hij heeft uitgestaan. Ook de brieven die Johannes op latere leeftijd schreef aan de kerk staan in het boek.

192 pagina’s | € 14,90 | Meer informatie en bestellen

 

 

 

 

 

Boek Alles wordt nieuw door Age Romkes

Alles wordt nieuw

Openbaring is een lastig Bijbelboek. Want wat moet je er nou mee? Wat betekenen al die vreemde beelden? Johannes wist het ook niet allemaal direct, maar doet wel zijn best om er chocola van te maken en het ons uit te leggen.

144 pagina’s | € 14,90 | Meer informatie en bestellen

 

 

 

 

 

 

Boek Een hemels koninkrijk door Age Romkes

 

Een hemels koninkrijk

Ook Matteüs vertelt het verhaal van Jezus, maar dan helemaal vanuit zijn eigen perspectief. Hoe heeft het allemaal zo kunnen lopen? De Joden verwachtten al eeuwen de komst van de Messias, dus hoe kunnen ze Hem dan zo slecht behandelen? Matteüs gaat op zoek naar het antwoord op die vraag. En hij ontdekt: wat God belooft, komt altijd uit!

192 pagina’s | € 16,90 | Meer informatie en bestellen

 

 

 

 

Hoe gebruik je de boeken?

De boeken kunnen individueel worden gebruikt, als een Bijbels dagboek. Je kunt de boeken ook gebruiken als leesboek. Doordat ze prettig lezen, kom je er veel gemakkelijker toe om eens een flink stuk achter elkaar door te lezen. Dan wordt het verhaal veel spannender voor je. Je kunt de boeken ook heel goed gebruiken als hulpboek voor Bijbelstudie, voor een gesprekskring of Bijbelclub, of in het gezin. Daarvoor zijn tussendoor gespreksvragen opgenomen.

De schrijver

Age Romkes studeerde Theologie in Kampen en Apeldoorn en was docent aan bijbelschool De Wittenberg in Zeist en de Christelijke Hogeschool Ede. Hij heeft zich in zijn loopbaan verdiept in het Nieuwe Testament en heeft als missie om dat dichter bij de mensen te brengen. In dit interview vertelt hij meer over zijn boeken.

Logo Het Nieuwe Testament voor lezers van nu

Recensies

Een aantal mensen lazen de boeken van Age Romkes. Kijk hier wat ze ervan vonden:

Arie de Rover

Uit eigen ervaring ken ik het gevoel dat er een hele nieuwe wereld voor je kan opengaan als je met (ver)ander(d)e ogen teksten leest, die je al heel lang dacht te kennen. Je wist altijd al wat er stond, maar nu krijgt het een veel diepere betekenis en waarde. Dat overkwam mij met de inhoud van de Bijbel nadat ik voor het eerst een preek had gehoord van Tim Keller. Wat voor mij eerst een belangrijke (heilige), indrukwekkende, spannende, beetje ingewikkelde, soms onbegrijpelijke en toch leerzame bibliotheek aan Bijbelboeken was, werd een inspirerende en levensveranderende bron. Bijbellezen of Bijbelstudie is nooit meer hetzelfde geweest. Die verandering wens ik ieder mens toe. Een prachtig middel daarvoor zijn deze boeken van Age Romkes. Hij heeft het talent om de Bijbelboeken op een duidelijke en betekenisvolle manier te hervertellen. Daardoor kan de inhoud van de Bijbel je persoonlijker en dieper raken. De toegevoegde verdiepings- en reflectievragen helpen om de toepassing voor je eigen leven concreet te maken.

Arie de Rover is coach, spreker, en schrijver van Leven na de genadeklap en Genadeloos goed.

Johannes Woudstra

Het Nieuwe Testament voor lezers van nu is een krachtige mix van drie ingrediënten: Bijbeltekst, overdenkingspunten na elk Bijbelgedeelte van een paar alinea’s en meer diepgaande Bijbelstudies. Door deze combinatie verbindt de serie het leren kennen van de Bijbelse tekst en het horen ervan als woord voor vandaag met elkaar. Het maakt daar geen gemakkelijk, wel een mogelijk en lonend avontuur van. Een avontuur om vooral ook samen met anderen aan te gaan, gelet op de Bijbelstudies die de auteur heeft toegevoegd.
De Bijbeltekst is helder en fris verwoord, voor ervaren en nieuwe bijbellezers. Hulp bij het Bijbellezen bestaat uit verwijzingen die helpen verbanden binnen het Bijbelboek en de Bijbel te zien en eindnoten. Deze laatste geven enige achtergrondkennis of korte uitleg, zoals bij het moeilijke hoofdstuk Matteüs 24. De overdenkingspunten na elk Bijbelgedeelte zetten je korter of langer stil: wat heb ik gelezen? Wat is de boodschap? En de Bijbelstudies, maar liefst achttien in dit nieuwe deel op Matteüs, helpen je een selectie van passages grondiger te doordenken en op je leven, gemeente en wereld te betrekken. Ik beveel de serie van harte aan. Je wordt de woorden en wereld van de Bijbel ingetrokken om door de Bijbel te kunnen staan en gaan in onze wereld.

Johannes Woudstra is theoloog en bestuursvoorzitter van Jeugd met een Opdracht

Pieter A. Siebesma

Toen ik lang geleden als kleine jongen bij mijn grootouders in Leeuwarden logeerde, las mijn opa na de maaltijd vaak voor uit een parafrase. Ik herinner mij dat ik dat veel beter begreep en dat het veel aansprekender was dan de gewone Bijbelvertaling, die ik thuis hoorde. Het zette mij soms aan het denken.
Nu waren er bij de parafrase van mijn opa geen overdenkingspunten of gespreksvragen. Dat zou mij indertijd nog beter hebben geholpen om wat ik hoorde te verwerken en te begrijpen.
Daarom is dit boek van Age Romkes met een hervertelling van het Evangelie naar Mattheus belangrijk juist in deze tijd waarin veel jongeren en niet allen zij steeds minder van de Bijbel begrijpen.

Dr. Pieter A. Siebesma is hoogleraar Semitische talen en oudtestamenticus

 Corjan Matsinger

Age Romkes doet een serieuze poging om de Bijbel toegankelijk te maken voor jonge mensen. Jongeren lezen in zijn her-vertellingen de ‘journals’ van tot nu toe de evangelisten Johannes en Matteus. De mannen doen verslag van de avonturen en reflecteren op hun bijzondere tijd met Jezus. De Bijbelgedeelten komen tot leven door de ‘pop-up’ gedachten van Johannes en Matteus en de subtiel verweven achtergrondinformatie die de teksten meer kleur en duiding geven. De reflectievragen en Bijbelstudies blijven helaas vaak te abstract. Concrete opdrachten, vragen op hartsniveau en een duidelijke verbinding met de leefwereld van jongeren zijn hier nodig. Er liggen nog talloze mogelijkheden om de creatieve inzet van Romkes kracht bij te zetten. Wat als je bijvoorbeeld je vragen via WhatsApp zou kunnen stellen aan Johannes of Matteus zelf?

Corjan Matsinger is religieus trendwatcher, theoloog, docent godsdienst, voetbaltrainer en jongerenwerker. Hij is auteur van diverse boeken waaronder ‘Heilige Herrie. Geloven in de popmuziek. Corjan zoekt via telkens vernieuwende projecten al jarenlang naar wegen om het eeuwenoude evangelie te verbinden met de leefwereld van jongeren.

 Wim Dekker

Wie op zoek is naar een bijbelstudieboekje om te gebruiken in een kring heeft een ruime keuze. De verschillen  zijn wel groot. Soms ligt de nadruk op uitleg, vaker ligt de nadruk op de praktische toepassing. Vaak zijn gespreksvragen opgenomen, maar deze hebben nogal eens de neiging uit de tekst weg te lopen in plaats van er weer naar toe leiden. Zo  wordt een Bijbelkring in veel gevallen een gesprekskring, waarin allerlei zaken besproken worden, die met geloof en leven te maken hebben, waarbij slechts op de achtergrond een Bijbelgedeelte meedoet.
Wie kiest voor een van de boekjes, die Age Romkes intussen heeft geschreven, krijgt iets in handen, dat kan helpen om zowel dieper in de Bijbeltekst door te dringen als te ontdekken wat deze betekent voor lezers vandaag. Romkes doet zelfs ook nog iets, dat ik niet eerder in bijbelstudieboekjes tegenkwam,  hij geeft een eigen parafrase van het hele Bijbelboek. Dat heeft hij voor zover ik kan zien grondig gedaan, luisterend naar verschillende vertalingen en uitleggers. De parafrase leest prettig, maar toch is het wel belangrijk dat de lezer beseft dat dit niet de letterlijke Bijbeltekst is. Romkes schrijft in zijn Woord vooraf, dat hij hoopt dat zijn werk eraan bijdraagt dat de drempel naar de bijbel verlaagd wordt. Die zin wil ik graag onderstrepen. De bijbel is altijd meer, anders, dieper  dan welke parafrase ook.
Tussen de parafrase door staan vragen die op de praktijk van het leven gericht zijn. Ik zou ervoor willen pleiten in de delen die nog komen dit iets minder te doen en een aantal van deze vragen te vervangen door een rubriekje: Let op! Dus dan wordt de schrijver meer degene die een rondleiding verzorgt door een kunstmuseum en de oppervlakkige kijkers steeds wijst op iets waar ze waarschijnlijk tot dan toe niet op gelet hadden. Door de methode die hij nu gebruikt dreigt het gevaar, dat  hetgeen er staat te snel functioneel wordt gelezen. Dat betekent dan intussen ook, dat  iets minder uitleg moet worden weggegeven in de parafrases. Het is mooier wanneer de lezer geholpen wordt zelf ontdekkingen te doen.
De parafrases met praktische vragen er tussen door worden afgewisseld met Bijbelstudies, die allereerst aansporen tot verder onderzoek van de tekst en dan pas daarna vragen naar de praktische toepassing voor ons vandaag.
Ik denk dat deze serie bijbelstudieboeken, respectievelijk na-vertellingen voor twee soorten lezers van belang kan zijn. In de eerste plaats voor hen, die een beetje bijbel-moe geworden zijn. Ze hebben al vaak in de bijbel gelezen, maar het zegt hen eerder steeds minder dan meer. Ze zouden hier iets van een refreshing kunnen ervaren.
In de tweede plaats voor hen, die pas beginnen en de bijbel zelf, ook in een nieuwere vertaling, nog steeds ontoegankelijk vinden.
Lezers met veel kritische vragen ten aanzien van de Bijbel zullen deze boekjes te gesloten vinden. Je merkt in de verwerkingsvragen ook niet zo sterk, dat we vandaag in een tijd leven waarin het christelijk geloof voor heel veel mensen on-vanzelfsprekend is geworden.

Dr. Wim Dekker is predikant PKN en voorheen predikant voor vorming en toerrusting bij de IZB – vereniging voor zending in Nederland.

Andries Knevel

Niet alleen buiten de kerk, maar ook er binnen wordt steeds minder in de Bijbel gelezen. Dat heeft met ontlezing te maken, en misschien ook wel met minder interesse. En sinds in veel gemeenten het te lezen bijbelgedeelte op de beamer staat, hoef je de Bijbel ook niet meer mee te nemen naar de kerk.
Hoe dan ook, het was een goed idee van Age Romkes om de Bijbel weer dichterbij ons te brengen door een soort navertelling.
Wat hij in dit boek (het Evangelie van Johannes en de drie brieven) en andere delen, doet is het Bijbelverhaal zo natuurlijk mogelijk navertellen, maar dan op een wijze waardoor het verhaal dichter bij de lezer komt.
Daarnaast geeft hij in zijn navertelling een verduidelijking van woorden, termen, begrippen en soms ook geografische aanduidingen die voor ons als lezer niet meteen duidelijk zijn. En soms ook maakt hij een soort toepassing bij het verhaal opdat we de geschiedenis beter begrijpen.
Ik vind het een geslaagde poging. Verhalen die je heus wel kent, gaan opnieuw leven. Soms zelfs verrassend.
Het Evangelie is natuurlijk makkelijker na te vertellen dan de drie brieven, maar het is heel goed dat Age Romkes deze ook meegenomen heeft. Want wie leest er nu nog 2 Johannes en 3 Johannes? Het zijn briefjes, zo blijkt uit onderzoek waar het minst over gepreekt wordt. Nu kan je ze gewoon lezen, alsof het brieven zijn die onlangs zijn geschreven omdat Romkes ze ook een beetje naar onze tijd vertaalt.
Maar het boek bestaat uit meer delen. Naast de navertelling biedt het een aantal bijbelstudies met meestal rond de tien vragen verdeeld in: de verkenning, de verklaring en de verwerking. De laatste afdeling uiteraard om het gelezen op onszelf te betrekken.
En tenslotte zijn er na ieder van de zestig hoofdstukken, in een soort typografische ballon, twee vragen opgenomen die proberen van het hoofdstuk een persoonlijke toepassing te maken.
Want dat is de bedoeling van Romkes: niet alleen probeert hij ons aan het lezen te krijgen, maar hij probeert ons steeds toe te leiden naar de vraag: wat betekent dit hoofdstuk en wat betekent deze tekst voor jou?
Een voorbeeld bij Johannes 7: “De mensen dachten wel te weten waar Jezus vandaan kwam. Maar wisten ze dat wel echt? Hun blik bleef steken in het aardse. Als Jezus zegt dat Hij bij God vandaan komt, vinden ze dat aanmatigend en onverteerbaar.. Ook in onze tijd heeft men moeite met het hemelse karakter van het Evangelie.  Is het niet allemaal door religieus bevlogen mensen bedacht? Hoe sta jij daarin?”
En bij 2 Johannes: “Als het om zonde en vergeving gaat, zijn we misschien wel heel individualistisch bezig. Bid jij weleens voor iemand anders die gezondigd heeft? Waarom wel of niet?”
Aan het slot van zijn Woord Vooraf schrijft Romkes: “Dus lees, leer en leef. Groei en geniet van de leven gevende woorden van onze Here Jezus Christus”.
Voorwaar een prachtige aansporing en daaraan kan dit boek een heel goede bijdrage leveren.

Andries Knevel is theoloog, schrijver en presentator. 

 

Geef uw zoekcriteria op
Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Buijten & Schipperheijn

Catalogus 2024

Zie de catalogus in een flipbook. Catalogus 2024 in een pdf-bestand downloaden kan ook.
Klik hier voor pdf.
Nieuwe uitgaven

Nieuw boek: Modetheologie

Is mode een manier om God te eren? Jazeker, zegt Robert Covolo in zijn boek Modetheologie. Mode is een manier om je identiteit te uiten, want met de keuzes die je maakt in je kleding, haarstijl en andere uiterlijkheden laat je altijd iets zien van wie je bent. En als christen hoort jouw relatie met…

Lees verder

Nieuw boek: Christus in het Oude Testament

Henk de Jong wees in zijn theologie op het belang om het Oude en het Nieuwe Testament met elkaar te verbinden. Vooral in de context van de komst van Christus moet je niet alleen kijken naar de bekende psalmen en profetieën, maar begrijpen dat het hele Oude Testament zich naar Zijn komst toe beweegt. In…

Lees verder

Geheeld door de liefde. Over leven na drugs, trauma en prostitutie

Het leven van Deborah werd jarenlang gekenmerkt door afwijzing en teleurstelling. Langzaam gleed ze af in een leven van prostitutie en drugs, tot ze niet meer dieper kon zakken omdat de bodem was bereikt. Eenmaal tot geloof gekomen, probeert ze langs de gladde wanden van de diepe put waarin ze was terechtgekomen omhoog te klimmen,…

Lees verder

Van waarde zijn. Kennismaken met het denken van Marilynne Robinson

Marilynne Robinson is een Amerikaanse schrijfster die de afgelopen jaren internationale faam en bekroningen ontving voor haar romans rond het fictieve plaatsje Gilead in de staat Iowa. Naast haar fictie schreef ze echter ook essays in haar hoedanigheid als professor in de Engelse taal- en letterkunde. Dit boek vormt een introductie op die essays, waarin…

Lees verder

Scheppings(t)rouw. Een zoektocht naar doorleefde hoop

‘Hoe vind je geluk in rouw? Heelheid in gebrokenheid? Hoop in een stervende wereld?’ Over Scheppings(t)rouw De theorieën, scenario’s en mogelijke oplossingen rondom de verschillende ecologische crises bespreken we maar al te vaak. Helaas gaan we zelden een laagje dieper. Hoe kunnen we ons mentaal, geestelijk en emotioneel verhouden tot de rauwe realiteit en beangstigende…

Lees verder