Waar was je?

Buijten Motief > Home > Nieuwe boeken > Waar was je?
Waar was je omslag LR

De schepping stelt ons voor duizelingwekkende vragen: Waar komen die miljoenen levensvormen vandaan? Wanneer begon de schepping? De meest intrigerende vragen betreffen jezelf: Waarom ben ik hier? Waar komen wij vandaan? Jan van Bemmel schetst de recente ontdekkingen en laat zien wat we daaruit kunnen afleiden over het ontstaan van de kosmos. En dat er grenzen zijn aan menselijke wetenschap. Hij betrekt daarbij ook het getuigenis van de Bijbel.

‘Een heldere en ter zake kundige uiteenzetting van wetenschappelijke inzichten over schepping en evolutie, omrand met Bijbelse motieven en wijsgerige gedachten.’ (Prof.dr. F. Gerrit Immink, praktisch theoloog, oud-rector Protestantse Theologische Universiteit Groningen)

‘Ik ben onder de indruk van de veelzijdige benadering van het onderwerp geloven en evolutie, al heb ik als natuurwetenschapper/humanist in het commentaar soms moeite met de betrokkenheid van een alles-bepalende God.’ (Prof.dr. Henk J. van der Molen, biochemicus, oud-voorzitter College van Bestuur Erasmus Universiteit Rotterdam)

‘Dit boek is te midden van veel publicaties over evolutie en christelijk geloof een verademing. Het doet recht aan wat op wetenschappelijke feiten berust en wijst haarscherp speculatief denken over de evolutietheorie af.’ (Prof.dr.ir. Egbert Schuurman, filosoof, em. hoogleraar Christelijke Wijsbegeerte aan de Universiteiten van Delft, Eindhoven en Wageningen)

‘Dit boek zet aan het denken. Is de complexiteit van levende wezens wel te verklaren vanuit het darwinisme? De auteur heeft een brede kennis van de natuurkunde en ziet in de fysische wereld vele aanwijzingen voor het bestaan van God.’ (Prof.ir. Karel F. Wakker, em. hoogleraar Astrodynamics & Geodynamics en oud-rector magnificus TU Delft)

‘Wetenschappers werken soms onbewust vanuit onvoldoende doordachte opvattingen omtrent wetenschap. Deze beïnvloeden hun interpretaties van wetenschappelijke bevindingen veel sterker dan men zou wensen. Dit probleem wordt in dit boek helder gethematiseerd.’ (Prof.dr.ir. Henk Jochemsen, moleculair bioloog en hoogleraar Christelijke Wijsbegeerte aan Wageningen Universiteit)

‘Dit boek bespreekt vragen rond schepping en evolutie met kennis van zaken, de grenzen beseffend van ons kennen. De auteur begint bij ontzag en verwondering over de rijkdom en complexiteit van alle leven en laat de eenzijdigheden zien van wetenschappelijke benaderingen die hierin niet het werk van God als Schepper zien.’ (Prof.dr. Roel Kuiper, historicus en filosoof, rector Theologische Universiteit Kampen)

Bestel hier:

Geef uw zoekcriteria op
Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Buijten & Schipperheijn

Catalogus 2024

Zie de catalogus in een flipbook. Catalogus 2024 in een pdf-bestand downloaden kan ook.
Klik hier voor pdf.
Nieuwe uitgaven

Wakker in Gods wereld

De kerk heeft het niet makkelijk in ons land. Onlangs verscheen nog bericht van het CBS dat nog maar 42% van de Nederlanders zich rekent tot een geloofsgemeenschap. In 2014 was dat nog 51%. De ontkerkelijking gaat dus hard. In die context vragen praktisch theologen en pioniers Jack Barentsen en Oeds Blok zich af: is…

Lees verder

Nieuw boek: Modetheologie

Is mode een manier om God te eren? Jazeker, zegt Robert Covolo in zijn boek Modetheologie. Mode is een manier om je identiteit te uiten, want met de keuzes die je maakt in je kleding, haarstijl en andere uiterlijkheden laat je altijd iets zien van wie je bent. En als christen hoort jouw relatie met…

Lees verder

Nieuw boek: Christus in het Oude Testament

Henk de Jong wees in zijn theologie op het belang om het Oude en het Nieuwe Testament met elkaar te verbinden. Vooral in de context van de komst van Christus moet je niet alleen kijken naar de bekende psalmen en profetieën, maar begrijpen dat het hele Oude Testament zich naar Zijn komst toe beweegt. In…

Lees verder

Geheeld door de liefde. Over leven na drugs, trauma en prostitutie

Het leven van Deborah werd jarenlang gekenmerkt door afwijzing en teleurstelling. Langzaam gleed ze af in een leven van prostitutie en drugs, tot ze niet meer dieper kon zakken omdat de bodem was bereikt. Eenmaal tot geloof gekomen, probeert ze langs de gladde wanden van de diepe put waarin ze was terechtgekomen omhoog te klimmen,…

Lees verder

Van waarde zijn. Kennismaken met het denken van Marilynne Robinson

Marilynne Robinson is een Amerikaanse schrijfster die de afgelopen jaren internationale faam en bekroningen ontving voor haar romans rond het fictieve plaatsje Gilead in de staat Iowa. Naast haar fictie schreef ze echter ook essays in haar hoedanigheid als professor in de Engelse taal- en letterkunde. Dit boek vormt een introductie op die essays, waarin…

Lees verder