Almatine Leene, Theoloog des Vaderlands

Almatine Leene is verkozen tot Theoloog des Vaderlands. Dat werd in de Nacht van de Theologie op 14 november bekendgemaakt. Uit het juryrapport. “Ze is een gedreven theoloog met een veelzijdige loopbaan: zowel als predikant en inspirator als wetenschapper.” Bij onze uitgeverij verscheen haar proefschrift Triniteit, antropologie en ecclesiologie, een kritisch onderzoek naar implicaties van…

Lees meer ...

De andere wang toekeren? Over de lastige Bergrede

Niet boos worden maar vergeven als iemand je benadeelt, niet naar de mooie vrouw of de knappe man van een ander kijken, altijd de waarheid spreken en ook nog eens je vijanden liefhebben. Kortom: volmaakt zijn, net als God. Dat is wat Jezus van ons vraagt. Toch? Het blijkt dat er over deze thema’s nogal…

Lees meer ...

Mijn jaren met Jezus

Je vindt bijbellezen belangrijk, maar soms wil het niet zo lukken. De taal is misschien weinig uitnodigend of je begrijpt niet alles even goed. In dit boek worden daarom het evangelie en de brieven van Johannes opnieuw verteld in modern Nederlands. We lezen als het ware mee in het dagboek van Johannes. Als oude man…

Lees meer ...

Geloven in lesgeven

Didactiek wordt vaak gezien als een neutraal terrein, onafhankelijk van vakinhoud of levensbeschouwing. In dit boek toont David Smith aan dat dit niet klopt. Elke didactiek is een huis met een levensbeschouwelijk grondplan. Met het grote gebod van de liefde als uitgangspunt komt Smith dan met een voorstel voor een didactische praktijk vanuit het christelijk…

Lees meer ...

Geboren, niet gemaakt

Nederland kent een breed geaccepteerde praktijk van abortus en vruchtbaarheidstechnieken. Wie niet spontaan zwanger kan worden, kan een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan, wie ongewenst zwanger is kan naar een abortuskliniek, en wie vreest voor een genetische aandoening kan de vrucht laten testen. Vanuit wetenschappelijke hoek wordt ervoor gepleit om nog meer mogelijk te maken, zoals het kweken…

Lees meer ...

Jozef, zoon van David

Jozef, de man van Maria en de (pleeg)vader van Jezus, komt er over het algemeen niet zo goed van af in de christelijke traditie. Hij zou een oudere, wat dommige man zijn, die Maria het liefst zou hebben verlaten toen hij ontdekte dat ze zonder zijn toedoen zwanger was. Maar dat staat allemaal niet in…

Lees meer ...

KEN MIJN NAAM

Kleurrijk cadeauboek over de namen van Jezus Beeldend kunstenaar Henk Pietersma gaat met zijn schilderijen op zoek naar bronnen achter de namen van Jezus. Karakteristieke benamingen bij de profeten van het Oude Testament en bij Jezus’ tijdgenoten in het Nieuwe Testament. In vijfregelige bespiegelingen geeft hij in dit boek opnieuw reliëf aan Jezus’ namen. Uitdagend…

Lees meer ...

Leer zelf Hebreeuws!

  Deze basisgrammatica van het Bijbels Hebreeuws is bedoeld voor wie zich de grondbeginselen van deze taal eigen wil maken. Hiervoor is geen voorkennis nodig. De grammatica van het Bijbels Hebreeuws wordt in dit boek zo eenvoudig mogelijk beschreven en uitgelegd. Hierbij worden veel voorbeelden geboden om de stof te verduidelijken, zodat men al snel…

Lees meer ...

Aad Kamsteeg – 50 jaar journalist in een veranderende kerk en wereld

Aad Kamsteeg trok meer dan een halve eeuw als journalistiek commentator buitenland de wereld door, voor het Nederlands Dagblad en de Evangelische Omroep. Hij krijgt de Koude Oorlog op zijn agenda; hij ziet in Vietnam en Cambodja hoe communisten de Amerikaanse strijdkrachten terugdringen. Hij reist naar Zuid-Afrika ‘voor’ en ‘na’; hij ziet hoe Israël worstelt…

Lees meer ...

Cursus Geloof in de toekomst, georganiseerd door ForumC

De cursus ‘Geloof in de toekomst’ is een praktische toepassing van het gelijknamige boek van Meint Smit. De cursus daagt je uit om na te denken over onze toekomst en over grote vragen waarmee veel mensen worstelen en misschien jijzelf ook. Heeft het geloof nog wat te zeggen voor onze technische wereld? In een groepje…

Lees meer ...

Kunst D.V.

Kunst maakt deel uit van Gods goede schepping. Schepping, zondeval en verlossing raken alle terreinen van het leven, ook het culturele leven. Dit maakt kunst, kunst­geschiedenis en esthetica tot belangrijke aandachtsgebieden. Lange tijd vormde het christelijk geloof een vruchtbare bedding voor allerlei vor­men van creativiteit. Welke rol hebben het calvinisme en neocalvinisme hierin gespeeld? Wat…

Lees meer ...
Waar is God in de crisis?

Waar is God in de crisis?

15 mei verschijnt het nieuwe boek van Reinier Sonneveld, Waar is God in de crisis? En waar ben ik? In zijn nieuwe boek heeft Reinier Sonneveld het over de grote vragen die zich opdringen in de coronacrisis: Waar is God? En waar ben ik? Jezus zelf beleefde zijn grootste crisis toen hij aan het kruis…

Lees meer ...

Joep en Jess

Nieuwe reeks prentenboeken voor kinderen vanaf 2 jaar Joep en Jess Joep is een leuk klein jongetje, en zijn schattige knuffelbeest heet Jess. Kinderen kunnen zich inleven in wat Joep en Jess meemaken of leren. Samen met Joep en Jess leren ze bidden voor dingen die in hun leven gebeuren. Zo kunnen ze Gods liefde…

Lees meer ...

In wolken uitgesneden

In wolken uitgesneden Liedteksten René van Loenen Het boek In wolken uitgesneden bevat 71 teksten om te lezen, voor te lezen of te zingen. Elk lied is voorzien van aanwijzingen voor de melodie. Naast Bijbelse en liturgische teksten bevat deze bundel vijftien ‘Bonhoefferliederen’, waaronder de tien inmiddels bekende liedteksten bij Bonhoeffers gedichten. De dichter heeft…

Lees meer ...

Multiculturele gerechtigheid

Culturele en religieuze diversiteit, ‘multiculturalisme’, ooit gezien als een verrijking, blijkt problematische kanten te hebben. Jonathan Chaplin ontwikkelt een christelijk perspectief en schetst daarin een ideaal waarin multiculturele gerechtigheid centraal staat. Vertegenwoordigers van de christelijke politieke partijen en moslim Enis Odaci gaan met hem in discussie. Lees hier meer.

Lees meer ...
Geef uw zoekcriteria op
Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Buijten & Schipperheijn

Catalogus 2024

Zie de catalogus in een flipbook. Catalogus 2024 in een pdf-bestand downloaden kan ook.
Klik hier voor pdf.
Nieuwe uitgaven

Wakker in Gods wereld

De kerk heeft het niet makkelijk in ons land. Onlangs verscheen nog bericht van het CBS dat nog maar 42% van de Nederlanders zich rekent tot een geloofsgemeenschap. In 2014 was dat nog 51%. De ontkerkelijking gaat dus hard. In die context vragen praktisch theologen en pioniers Jack Barentsen en Oeds Blok zich af: is…

Lees verder

Nieuw boek: Modetheologie

Is mode een manier om God te eren? Jazeker, zegt Robert Covolo in zijn boek Modetheologie. Mode is een manier om je identiteit te uiten, want met de keuzes die je maakt in je kleding, haarstijl en andere uiterlijkheden laat je altijd iets zien van wie je bent. En als christen hoort jouw relatie met…

Lees verder

Nieuw boek: Christus in het Oude Testament

Henk de Jong wees in zijn theologie op het belang om het Oude en het Nieuwe Testament met elkaar te verbinden. Vooral in de context van de komst van Christus moet je niet alleen kijken naar de bekende psalmen en profetieën, maar begrijpen dat het hele Oude Testament zich naar Zijn komst toe beweegt. In…

Lees verder

Geheeld door de liefde. Over leven na drugs, trauma en prostitutie

Het leven van Deborah werd jarenlang gekenmerkt door afwijzing en teleurstelling. Langzaam gleed ze af in een leven van prostitutie en drugs, tot ze niet meer dieper kon zakken omdat de bodem was bereikt. Eenmaal tot geloof gekomen, probeert ze langs de gladde wanden van de diepe put waarin ze was terechtgekomen omhoog te klimmen,…

Lees verder

Van waarde zijn. Kennismaken met het denken van Marilynne Robinson

Marilynne Robinson is een Amerikaanse schrijfster die de afgelopen jaren internationale faam en bekroningen ontving voor haar romans rond het fictieve plaatsje Gilead in de staat Iowa. Naast haar fictie schreef ze echter ook essays in haar hoedanigheid als professor in de Engelse taal- en letterkunde. Dit boek vormt een introductie op die essays, waarin…

Lees verder