Alles wordt nieuw

Je vindt bijbellezen belangrijk, maar soms wil het niet zo lukken. De taal is misschien weinig uitnodigend of je begrijpt niet alles even goed. Dat geldt zeker voor het boek Openbaring. In modern Nederlands wordt opnieuw verteld wat Johannes heeft gezien en meegemaakt op Patmos. Het gaat over vreemde visioenen over verleden, heden en toekomst,…

Lees meer ...

Vrucht van de tucht

Als het woord ‘tucht’ valt in een gesprek dan wordt de ongemakkelijkheid onmiddellijk voelbaar. Moeten we het daar tegenwoordig nog wel over hebben? In de cultuur van vandaag nemen we onbewust een houding van verlegenheid aan als in een gemeente de tucht ter sprake komt. Het draagvlak voor tucht lijkt uitermate gering, in weerwil van…

Lees meer ...

Beknopte Latijnse Grammatica

Beknopte Latijnse Grammatica De Beknopte Latijnse Grammatica en het daarbij behorende Werkboek zijn in de eerste plaats bestemd voor theologiestudenten. Voor hen is bestudering van de Latijnse tekst in Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece et Latine een waardevolle en interessante aanvulling op het vertalen en interpreteren van de oorspronkelijke Griekse tekst. Daarnaast is deze cursus bedoeld…

Lees meer ...

Hoe komt de kerk uit de crisis?

Hoe komt de kerk uit de crisis? Bert Loonstra De kerk leeft uit de verzoening door Christus en deelt in zijn overwinning. Tegelijk moeten we vaststellen dat zij wereldwijd door verschillende dilemma’s in een crisis is gekomen. Deze dilemma’s betreffen onder meer diepgevoelde opvattingen over homoseksualiteit en over gelijke rechten van man en vrouw. In…

Lees meer ...

Op zoek naar een zinvol leven?

Een lees- en werkboek van Els J. van Dijk Het leven is zo vol. Vrienden, school of werk, reizen, leuke dingen doen, leuk zijn… maar ondertussen, terwijl je tijd zo vol zit, kan je een onbeschrijfelijke leegte voelen. Eenzaamheid, een gevoel van nutteloosheid, een verlorenheid die niet zo maar is op te lossen door meer…

Lees meer ...

Nieuw van Arie de Rover – Genadeloos goed

  Het kan zomaar. Alles goed doen maar toch fout zitten. Veel bezitten en niets hebben. Trouw gehoorzamen en toch je plicht verzuimen. Altijd thuis en toch vervreemd zijn. Verwelkomd worden en niet naar binnen willen. In God geloven maar God niet geloven. </em> De theorie van genade kennen we allemaal: God heeft ons zo…

Lees meer ...

Twee nieuwe delen ‘opbouwende toespraken’ van Kierkegaard

Geduld doet leven en De lafheid te lijf  bevatten de vertaling van drie bundels die Kierkegaard in 1844 publiceerde, met in totaal negen toespraken over een verscheidenheid aan onderwerpen.  Als laatste had Kierkegaard in 1843 gedachten geformuleerd over het verwerven van je ziel – en wat je eigenlijk onder een ziel moet verstaan. In de eerste…

Lees meer ...

Dominee Beer en Siep

In navolging van de succesvolle belevingsgerichte kerk op schoot diensten (voor kinderen van 0 tot 4 jaar) is er nu het boek “Dominee Beer en Siep gaan naar de kerk” Siep het schaap en zijn dierenvrienden gaan naar de kerkdienst bij dominee Beer. Ze vinden het fijn om elkaar in de kerk te ontmoeten! Maar wat gebeurt…

Lees meer ...

Nieuw! De Micha Scheurkalender voor 2022

“Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.” (Micha 6:8) Wat een overzichtelijke opdracht! Alleen maar recht doen, trouw betrachten en nederig de weg te gaan van je God….

Lees meer ...

Nieuw verschenen! Mens worden

Mens zijn en mens worden is een kostbaar geheim dat gekoesterd moet worden, juist in een tijd van maakbaarheid en meetbaarheid.  Visies op onderwijs lijken bij een eerste aanblik vaak verdacht veel op elkaar: ‘Onze school heeft oog voor uniciteit, we willen het beste uit jou halen. We willen je helpen je talenten te ontdekken…

Lees meer ...

Israël, een natie herboren

Israël is een land waar heel veel gebeurt. En dat is ook al heel lang zo. Op politiek gebied is het er roerig, met conflicten over de noodzaak van een Joodse staat en de plaats van de Palestijnen. Daarnaast is het land Israël voor veel christenen, ook in Nederland, een belangrijk onderwerp. Want God heeft…

Lees meer ...

Zeven wegen van barmhartigheid

De hongerigen te eten geven De dorstigen te drinken geven De naakten kleden De vreemdelingen herbergen De zieken verzorgen De gevangenen bezoeken De doden begraven Doen is geloven, zo zou je de boodschap van Matteüs 25 kunnen samenvatten. De daar genoemde zeven werken van barmhartigheid zijn al eeuwenlang een grote bron van inspiratie voor kunst,…

Lees meer ...

Nieuw! Naar behoren

Wat is goed? Veel mensen weten wel hoe ze zich zouden moeten gedragen. Toch handelen ze daar niet altijd naar, en zijn ze zich daar zelfs van bewust. Hoe kan dat? En wat is dan eigenlijk moreel naar behoren? Dat zijn grote vragen, die het verdienen om met een integrale behandeling besproken te worden. Dat…

Lees meer ...

Nieuw! Het verhaal van de centurion Cornelius

Er was eens… een Romeinse centurio, die in God geloofde. Maar omdat hij niet Joods was en niet was besneden, mocht hij niet in de tempel komen of omgaan met andere Joden. Toch blijft hij bidden. En dan verschijnt er een engel… In Handelingen 10 gebeurt heel erg veel. In de 48 verzen van dit…

Lees meer ...

De kosmos en het leven, een Meesterwerk

De kosmos is een Meesterwerk! Heb je wel eens gezien dat geen twee zebra’s hetzelfde streeppatroon hebben? Of dat veel sterrenstelsels prachtige spiraalvormige structuren hebben? Dat willekeurige zandhoopjes spontaan een patroon van ribbels kunnen vormen? En dat alle sneeuwkristallen een schitterende zeshoekige structuur hebben? Volgens Rolie Barth, natuurwetenschapper en theoloog, wijst dit alles erop dat…

Lees meer ...
Geef uw zoekcriteria op
Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Buijten & Schipperheijn

Catalogus 2024

Zie de catalogus in een flipbook. Catalogus 2024 in een pdf-bestand downloaden kan ook.
Klik hier voor pdf.
Nieuwe uitgaven

Wakker in Gods wereld

De kerk heeft het niet makkelijk in ons land. Onlangs verscheen nog bericht van het CBS dat nog maar 42% van de Nederlanders zich rekent tot een geloofsgemeenschap. In 2014 was dat nog 51%. De ontkerkelijking gaat dus hard. In die context vragen praktisch theologen en pioniers Jack Barentsen en Oeds Blok zich af: is…

Lees verder

Nieuw boek: Modetheologie

Is mode een manier om God te eren? Jazeker, zegt Robert Covolo in zijn boek Modetheologie. Mode is een manier om je identiteit te uiten, want met de keuzes die je maakt in je kleding, haarstijl en andere uiterlijkheden laat je altijd iets zien van wie je bent. En als christen hoort jouw relatie met…

Lees verder

Nieuw boek: Christus in het Oude Testament

Henk de Jong wees in zijn theologie op het belang om het Oude en het Nieuwe Testament met elkaar te verbinden. Vooral in de context van de komst van Christus moet je niet alleen kijken naar de bekende psalmen en profetieën, maar begrijpen dat het hele Oude Testament zich naar Zijn komst toe beweegt. In…

Lees verder

Geheeld door de liefde. Over leven na drugs, trauma en prostitutie

Het leven van Deborah werd jarenlang gekenmerkt door afwijzing en teleurstelling. Langzaam gleed ze af in een leven van prostitutie en drugs, tot ze niet meer dieper kon zakken omdat de bodem was bereikt. Eenmaal tot geloof gekomen, probeert ze langs de gladde wanden van de diepe put waarin ze was terechtgekomen omhoog te klimmen,…

Lees verder

Van waarde zijn. Kennismaken met het denken van Marilynne Robinson

Marilynne Robinson is een Amerikaanse schrijfster die de afgelopen jaren internationale faam en bekroningen ontving voor haar romans rond het fictieve plaatsje Gilead in de staat Iowa. Naast haar fictie schreef ze echter ook essays in haar hoedanigheid als professor in de Engelse taal- en letterkunde. Dit boek vormt een introductie op die essays, waarin…

Lees verder