Gewoon geloven

Theologie gaat vaak over de grote vragen, over het heelal, wie God is, en wat het doel is van de mens. Maar in het dagelijks leven ben je daar meestal niet mee bezig. Dan bestaat je dag meer uit vragen als: Wat eten we vanavond? Hoe laat ga ik naar bed? Koop ik die leuke…

Lees meer ...

Opgang

“Met de dood voor ogen krijgt alles een ander perspectief”, schrijft Tjeerd de Graaf, auteur van het boek Opgang. Na werkzaam te zijn geweest als verpleegkundige, als opleider in de palliatieve zorg en voorganger van verschillende Baptistengemeenten, verzamelt hij zijn schrijfsels: gedichten, verhalen en columns. Verhalen uit het dagelijks leven en hoe God, de Ene, daarin…

Lees meer ...

Tekstregister bij Bijbel en evolutie

Het boek Bijbel en evolutie door Henk G. Geertsema onderscheidt zich van de meeste boeken over christelijk geloof en evolutie doordat het zich concentreert op de uitleg van de Bijbel zelf en niet in de eerste plaats op theologische argumenten. De zorgvuldige aandacht voor de tekst van de Bijbel, zowel in het directe verband als…

Lees meer ...

Follow Up 2 & 3

Vorig jaar verscheen het eerste deel van de herziene serie Follow Up. Mogelijk heeft u daar al mee gewerkt, we hopen dat het u is bevallen. De nieuwe serie bestaat per jaargang uit een gids voor de mentor, jeugdleider of catecheet, en een journal voor de jongeren, waarin ze uitgebreid aan de slag kunnen met…

Lees meer ...

Op zoek naar een spiritueel leven

Spiritualiteit is iets waar veel mensen vandaag de dag mee bezig zijn. Velen zijn op zoek naar zichzelf, naar geestelijke groei, naar iets groters. Naast deze roep om betekenis in een chaotische en soms schijnbaar zinloze wereld is er ook een hernieuwde aandacht voor Jezus. Aanhangers van vrijwel alle religies zijn het er wel over…

Lees meer ...

De terugkeer van De Helper

Hans de Helper is terug! In dit deel helpt hij Rosa, het vriendinnetje van Eva, die van Avonturenstad naar Werkstad is verhuisd. En daar is helemaal niks aan. Iedereen is er altijd alleen maar aan het werk en veel mensen hebben niet eens de tijd om avonturen te beleven. Gelukkig heeft ze al snel een…

Lees meer ...

Nieuw licht op oude woorden

In de Joodse traditie wordt elke Sjabbat een bepaalde tekst uit de Tora gelezen, een parasja. In dit boek bespreekt kunstenaar Marc de Klijn zestien parasjot. Op boeiende en toegankelijke wijze zien we de rode draad door de Bijbel lopen. De Klijn laat zien dat het christelijk geloof onuitwisbare Joodse wortels heeft, maar ook dat…

Lees meer ...

Een boek van hoop

Het nieuws is er vol van. Seksueel misbruik gebeurt links en rechts. Zo veel meer dan we dachten. En het kan zo veel stukmaken. Gelukkig is er hoop. In dit boek vertellen vijftien lotgenoten hun verhaal en laten ze zien hoe kunst hen heeft geholpen om hun leven weer heel te maken. Daarnaast leggen experts…

Lees meer ...

Het goede zoeken

Deze week verscheen bij Buijten & Schipperheijn het boek Het goede zoeken: De zin van het leven volgens Prediker en Jezus. Een boek waarin de lessen van Jezus worden verbonden aan de tijdloze thema’s waar Prediker ook al mee bezig was. In dit boek maken we kennis met de historische Jezus. Wie was hij? Klopt…

Lees meer ...

Nieuw verschenen!

Hoop is overal. Hoop doet leven. Maar het leven is ingewikkeld en gebeurtenissen om je heen kunnen overweldigend zijn. Hoe kun je dan, misschien wel tegen beter weten in, hopen op iets beters? Niet wegduiken voor wat er gebeurt, maar de moeilijkheden aangaan, niet met onrealistisch optimisme, maar op een actieve manier, vertrouwend op God….

Lees meer ...

Herdruk van Sameena!

Nu al de tweede druk! Het bijzondere verhaal van Sameena, ultrarunkampioen, ontkomen uit de gedwongen prostitutie. Dit is haar verhaal. Een verhaal dat raakt; het is rauw en confronterend. Het zet je stil bij een voor velen onzichtbare wereld waarin geweld heel normaal is. Sameena wil taboes doorbreken en een einde maken aan het wegkijken…

Lees meer ...

Madeliefje tussen de straatstenen

Op 1 april heeft Annemiek de Jonge met succes haar proefschrift verdedigd. Als een madeliefje tussen de straatstenen beschrijft haar ervaringen als onderzoeker in twee missionaire kerkelijke gemeentes in Nederland. Een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt. De kerk lijkt steeds minder zichtbaar te worden in de samenleving, maar dat is niet nodig. Toch vinden veel kerken…

Lees meer ...

Een menigte die men tellen kan

Promotie Merijn Wijma Op 11 februari verdedigt Merijn Wijma aan de Theologische Universiteit haar proefschrift A Great Multitude One Can Count A Statistical Study on the Spatio-Temporal Development of the Reformed Denominations in the Netherlands Between 1892 and 2015 Hieronder leest u meer over haar proefschrift: Het gereformeerde kerklandschap heeft in de afgelopen twee eeuwen…

Lees meer ...

Zielsverdriet

Gaat de zon ooit nog schijnen als je een kind verliest? Hoe leef je verder als je niet weet of je jouw familie nog zult zien? Als je echtgenoot uit het leven stapt? In Zielsverdriet interviewt Wilfred Hermans mensen die een gemis ervaren. Dat kan gemis van een geliefde zijn, van gezondheid, een thuisland, gemis…

Lees meer ...

Surplace

Omgeving, grote en kleine geschiedenis zijn voorname bronnen voor de poëzie van René van Loenen. Met verbeeldingskracht en talent voor vermoeden maakt hij er op een subtiele manier gebruik van. Zo beleeft een jongetje met zijn driewieler zijn eigen ‘uur U’ en blijft een villawijk onlosmakelijk verbonden met het opgeslokte voetbalveld. De wereld op de…

Lees meer ...
Geef uw zoekcriteria op
Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Buijten & Schipperheijn

Catalogus 2024

Zie de catalogus in een flipbook. Catalogus 2024 in een pdf-bestand downloaden kan ook.
Klik hier voor pdf.
Nieuwe uitgaven

Wakker in Gods wereld

De kerk heeft het niet makkelijk in ons land. Onlangs verscheen nog bericht van het CBS dat nog maar 42% van de Nederlanders zich rekent tot een geloofsgemeenschap. In 2014 was dat nog 51%. De ontkerkelijking gaat dus hard. In die context vragen praktisch theologen en pioniers Jack Barentsen en Oeds Blok zich af: is…

Lees verder

Nieuw boek: Modetheologie

Is mode een manier om God te eren? Jazeker, zegt Robert Covolo in zijn boek Modetheologie. Mode is een manier om je identiteit te uiten, want met de keuzes die je maakt in je kleding, haarstijl en andere uiterlijkheden laat je altijd iets zien van wie je bent. En als christen hoort jouw relatie met…

Lees verder

Nieuw boek: Christus in het Oude Testament

Henk de Jong wees in zijn theologie op het belang om het Oude en het Nieuwe Testament met elkaar te verbinden. Vooral in de context van de komst van Christus moet je niet alleen kijken naar de bekende psalmen en profetieën, maar begrijpen dat het hele Oude Testament zich naar Zijn komst toe beweegt. In…

Lees verder

Geheeld door de liefde. Over leven na drugs, trauma en prostitutie

Het leven van Deborah werd jarenlang gekenmerkt door afwijzing en teleurstelling. Langzaam gleed ze af in een leven van prostitutie en drugs, tot ze niet meer dieper kon zakken omdat de bodem was bereikt. Eenmaal tot geloof gekomen, probeert ze langs de gladde wanden van de diepe put waarin ze was terechtgekomen omhoog te klimmen,…

Lees verder

Van waarde zijn. Kennismaken met het denken van Marilynne Robinson

Marilynne Robinson is een Amerikaanse schrijfster die de afgelopen jaren internationale faam en bekroningen ontving voor haar romans rond het fictieve plaatsje Gilead in de staat Iowa. Naast haar fictie schreef ze echter ook essays in haar hoedanigheid als professor in de Engelse taal- en letterkunde. Dit boek vormt een introductie op die essays, waarin…

Lees verder