Nieuw deel Follow Up!

Het nieuwe deel van de herziene serie van Follow Up! is verschenen en kan gebruikt worden in het nieuwe catechisatieseizoen. Dit deel het Volgen is… en gaat over de discipelen van Jezus, maar ook over hoe de jongeren van nu volgers van Jezus kunnen zijn. Dat gaat over hun gedrag en houding tegenover de mensen om hen…

Lees meer ...

Ben je nog op zoek naar een catechesemethode?

Kijk dan ook eens in dit introductiedocument van Geloof.nu. Een methode voor geloofsonderwijs met structuur (weten wat je doet) en flexibel (kiezen hoe je het doet). In dit document vind je een overzicht van het doel en de boodschap van de methode en een beschrijving van de verschillende leerlijnen en doelgroepen. Om jongeren te helpen…

Lees meer ...

Je kan tenminste zwanger worden

Zwanger zijn en kinderen krijgen. Het lijkt soms zo vanzelfsprekend. Maar het gaat lang niet altijd vanzelf. Eén op de vijf vrouwen maakt een miskraam mee. Per jaar zijn dat er tussen de 20.000 en 30.000. Theatermaker en schrijver Nannette Poortinga is zo’n vrouw. Zij heeft een gezond kind, is op dit moment zwanger van…

Lees meer ...

Deel 10 van de toespraken van Kierkegaard verschenen!

Dit nieuwe deel in de serie ‘Kierkegaards toespraken’ bevat veertien ‘christelijke toespraken’ die in 1848 uitkwamen. Daarin voert Kierkegaard de lezer naar ‘de tegenkant van het lijden’. De vragen van het lijden zijn niet gemakkelijk. Kierkegaard nodigt ons in het eerste deel van deze nieuwe bundel nogmaals uit het probleem van het lijden niet uit…

Lees meer ...

Jaarboek van de Nederlandse Gereformeerde Kerken 2024

Voor sommigen een nuttig naslagwerk, voor anderen een waar verzamelobject: het jaarboek. Tussen 2019 en 2022 is hij in de GKv niet meer verschenen, maar met de komst van het nieuwe kerkverband hebben we de krachten gebundeld en een nieuw jaarboek ontwikkeld voor het nieuwe kerkverband. Met een overzicht van de belangrijke gebeurtenissen van afgelopen…

Lees meer ...

Samen het nieuwe kerkverband in

Tiemen Dijkema, Leendert de Jong, Jan Mudde en Merijn Wijma (redactie) Niet zonder elkaar De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken vinden elkaar terug Op 1 mei 2023 voltrekt zich een bijzondere gebeurtenis: de hereniging van twee kerkverbanden die ruim vijftig jaar gescheiden zijn geweest. Een boek dat op informatieve en persoonlijke manieren…

Lees meer ...

De toekomst is jong!

De toekomst is jong! Een boek voor jou op weg naar morgen is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar zijn of haar plek in de wereld, naar volwassenheid, naar zekerheid, zelfstandigheid. Het leven is vol, zo vol dat je soms de draad kwijt kan raken. Want er ligt veel druk op je. Druk…

Lees meer ...

Het onbehagen van juf Ank

  Het onbehagen van juf Ank Over veiligheid en vertrouwen in roerige tijden ‘Basisvertrouwen. Dat is wat hier ontbreekt. Vertrouwen in een goede afloop. In elkaar. In dat het goed is zoals het is. […] Dus als jij dan met je dikke portemonnee en je Audi A6 in het sprookje gaat geloven dat je werkelijk…

Lees meer ...

Veranderen van kerk

Veranderen van kerk is niet iets wat je zomaar doet. Het is een grote beslissing en heeft veel impact op je eigen leven en op dat van de mensen om je heen. Predikant en socioloog Gertjan Oosterhuis deed onderzoek naar de redenen om te vertrekken, de verhalen van mensen die overstapten en de verhalen van…

Lees meer ...

Bijbelverhalen en zakenpraatjes

Wat hebben Bijbel en business met elkaar te maken? Niet veel, als je het de meeste ondernemers vraagt. Maar Peter van Engeldorp Gastelaars, zelf meer dan veertig jaar ondernemer geweest in het onderwijs, de kinderopvang en daarbuiten, zijn de twee juist nauw verweven. Op een humoristische, herkenbare manier zet dit boek je aan het denken….

Lees meer ...

Kent u dat gevoel?

Andries Knevel is niet weg te denken uit het Nederlandse medialandschap. Met de televisie- en radioprogramma’s die hij maakte en de boeken die hij schrijft, staat hij bekend als een scherpe, kritische gesprekspartner die over alles wel kan meepraten. Naast de programma’s die hij maakte, heeft hij ook veel columns geschreven. Een selectie uit Visie…

Lees meer ...

Stamelend halleluja

Stamelend halleluja Met muziek het kerkelijk jaar door Een prachtig dagboek, voor een heel jaar lang. Op elke dag wordt een Bijbeltekst besproken en in verband gebracht met een liedje. Dat kan een popliedje zijn, rock, kerkelijk, musical, noem maar op. Bij elke bespreking komen feitjes en informatie voorbij over het liedje en de artiest,…

Lees meer ...

Reli Detox

Reli Detox. Een boek voor mensen die druk ervaren van religieuze autoriteitsfiguren om iets te doen wat ze niet willen. Dit gebeurt opvallend vaak, door alle religies en semireligies heen. De laatste jaren is er veel aandacht voor sektes, maar over religieuze manipulatie in brede zin is nog weinig bekend. Daarom dit boek, om mensen…

Lees meer ...

Tekstregister bij Genezing en bevrijding

Ziekte, Gods voorzienigheid, genezing of juist bevrijding door gebed zijn ingewikkelde thema’s. Er heerst veel verlegenheid omheen. Jan Minderhoud schreef in 2019 een boek over deze moeilijke vragen, waarin hij op een evenwichtige manier de verschillende verwante onderwerpen behandelt. Nu is er bij zijn boek ook een tekstregister, met de Bijbelteksten waar hij naar verwijst…

Lees meer ...

Boven tijd en toeval

Het universum is één groot mysterie. Zelfs met de nieuwste, meest geavanceerde telescoop kunnen we maar een deel van het heelal zien. En naar de planeten die we zien toegaan, is al helemaal onmogelijk. En net zoals er in het groot veel is wat we niet weten, is dat in het klein ook zo. We…

Lees meer ...
Geef uw zoekcriteria op
Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Buijten & Schipperheijn

Catalogus 2024

Zie de catalogus in een flipbook. Catalogus 2024 in een pdf-bestand downloaden kan ook.
Klik hier voor pdf.
Nieuwe uitgaven

Wakker in Gods wereld

De kerk heeft het niet makkelijk in ons land. Onlangs verscheen nog bericht van het CBS dat nog maar 42% van de Nederlanders zich rekent tot een geloofsgemeenschap. In 2014 was dat nog 51%. De ontkerkelijking gaat dus hard. In die context vragen praktisch theologen en pioniers Jack Barentsen en Oeds Blok zich af: is…

Lees verder

Nieuw boek: Modetheologie

Is mode een manier om God te eren? Jazeker, zegt Robert Covolo in zijn boek Modetheologie. Mode is een manier om je identiteit te uiten, want met de keuzes die je maakt in je kleding, haarstijl en andere uiterlijkheden laat je altijd iets zien van wie je bent. En als christen hoort jouw relatie met…

Lees verder

Nieuw boek: Christus in het Oude Testament

Henk de Jong wees in zijn theologie op het belang om het Oude en het Nieuwe Testament met elkaar te verbinden. Vooral in de context van de komst van Christus moet je niet alleen kijken naar de bekende psalmen en profetieën, maar begrijpen dat het hele Oude Testament zich naar Zijn komst toe beweegt. In…

Lees verder

Geheeld door de liefde. Over leven na drugs, trauma en prostitutie

Het leven van Deborah werd jarenlang gekenmerkt door afwijzing en teleurstelling. Langzaam gleed ze af in een leven van prostitutie en drugs, tot ze niet meer dieper kon zakken omdat de bodem was bereikt. Eenmaal tot geloof gekomen, probeert ze langs de gladde wanden van de diepe put waarin ze was terechtgekomen omhoog te klimmen,…

Lees verder

Van waarde zijn. Kennismaken met het denken van Marilynne Robinson

Marilynne Robinson is een Amerikaanse schrijfster die de afgelopen jaren internationale faam en bekroningen ontving voor haar romans rond het fictieve plaatsje Gilead in de staat Iowa. Naast haar fictie schreef ze echter ook essays in haar hoedanigheid als professor in de Engelse taal- en letterkunde. Dit boek vormt een introductie op die essays, waarin…

Lees verder