Lezingen afscheids-symposium Wouter Slob

Prof. Wouter Slob nam vrijdag 15 november 2019 afscheid als bijzonder hoogleraar protestantse kerk en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn afscheidssymposium was gewijd aan het boek Van God spreken. Hieronder vindt u de teksten van de lezingen. Ger Groot (cultuurfilosoof Jeroen de Ridder (bijzonder hoogleraar christelijke filosofie) (nog niet beschikbaar) Jaap Vlasblom (predikant) Wouter…

Lees meer ...

Een nieuw leven

Hoe geef je op christelijke wijze vorm aan je leven? Gaat het om wat mag en wat niet mag? We kunnen voor een christelijke levensstijl niet zomaar bij de geboden in de Bijbel terecht, zegt theoloog en ethicus Kees Kleingeld. Paulus schrijft dat de christen vrij van de wet is. Geen kind in de box…

Lees meer ...

Eén kerk

    Weg uit de verdeeldheid Bert Loonstra heeft dit boek geschreven uit verlangen, verlangen naar de eenheid waar Christus van spreekt in zijn hogepriesterlijk gebed. Dat er verschillende kerkgemeenschappen zijn die alle willen leven uit het geloof in Jezus Christus, dat is vanuit de Bijbel bekeken ongehoord. Loonstra biedt praktische wegen naar de beoogde…

Lees meer ...

Gevoelstaal – Leef van binnenuit

Minder oordeel, meer liefde Gevoelstaal is een prachtige taal, die uitdrukt wat in ons binnenste leeft: gevoelens zoals verlangens en behoeften. Gevoelstaal drukt gevoelens uit van schoonheid, verontwaardiging, verdriet, pijn, dankbaarheid, verwondering… Janna Beek laat zien hoe je door praktische stappen te zetten meer van binnenuit kunt leven, meer in verbinding met wie je bent….

Lees meer ...

Van God spreken

Van God spreken Gesprekken over religie, geschiedenis en filosofie. Waarom zou je nog geloven? Het atheïsme is tegenwoordig het dominante perspectief van waaruit we betekenis geven aan ons leven. Althans, zo lijkt het. In dit boek spreken twee oud-studiegenoten – de een filosoof en predikant, de ander journalist en twijfelend ex-afvallige – over de waarde…

Lees meer ...

Ken jezelf!

Dit boek zet de lezer aan het denken over wie hij is. Sociaal-wetenschapper en psychosociaal therapeut Willem van der Horst laat systematisch, stap voor stap, zien wat inzichten uit de sociale wetenschappen, de theologie en de filosofie ons kunnen vertellen over onszelf. Daarbij legt hij voortdurend verbanden met Bijbelse lijnen. Dat verklaart gelijk de ondertitel…

Lees meer ...

De school van het lijden

Lijden – hoe vind je de goede toon om het daar over te hebben? Kierkegaard heeft als geen ander de moeilijkheid van het probleem van het menselijke lijden aangevoeld, gepeild en doorleefd. Dit boekje bevat zeven toespraken van hem, geschreven voor iemand die worstelt met haar of zijn eigen lijden. ‘Deze toespraken’, zo schrijft hij…

Lees meer ...

Denken om te dienen

In flitsen en fragmenten schetst dit boekje een beeld van 125 jaar Theologische Universiteit in Apeldoorn. Klik voor bestelinformatie

Lees meer ...

Dan is het aardse leven goed

Theologische opstellen aangeboden aan dr. Ad van der Dussen bij zijn afscheid als docent van de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding en aan de Theologische Universiteit Kampen. Onder redactie van Jaap Dekker, Kees de Groot, Jan van Helden. Bestelinformatie klik hier Deze bundel is deel 22 van de TU-Bezinningsreeks

Lees meer ...

Spelenderwijs

Mark Hage Spelenderwijs, Improvisatie, Jezus en je dagelijkse leven Leven is improviseren. Thuis, op het werk, in de supermarkt, op de dansvloer, bij vrienden of in de kroeg, je hebt nooit een script. Vind je het ingewikkeld? De spelregels uit het improvisatietheater kunnen je helpen. Jezus blijkt verrassend genoeg een briljante improvisator. Spelenderwijs verwerkt zijn leven…

Lees meer ...

Hoopvol leven en Open leven

Nieuwe boeken over de weg van Jezus! (Met bijbehorende cursussen) Voor Via Nova ontwikkelde Gert-Jan Roest deze lees- en cursusboeken, gericht op denkers. Uniek door de ruimte om zélf te ontdekken, en te werken aan een koppeling tussen geloven en leven. Geschikt voor mensen die nog niet bekend zijn met het christelijk geloof en voor…

Lees meer ...

Hemelse zaken

De kerkvaders van de eerste zes eeuwen hebben veel geschreven over sociaaleconomische thema’s, zoals eigendom, arbeid, rijkdom en armoede. Hoewel er in Nederland weinig over geschreven is, bieden hun preken en geschriften een schatkamer aan ideeën die niet zelden van grote invloed zijn geweest op latere eeuwen. In dit boek geeft de auteur een rondleiding…

Lees meer ...

Genezing en bevrijding

Een toenemend aantal christenen heeft in de afgelopen decennia kennis gemaakt met de Dienst van Genezing en Bevrijding. Soms horen ze mooie getuigenissen over Gods ingrijpen in iemands leven. Andere verhalen of ervaringen laten hen vooral met vragen of teleurstelling achter. Dit boek neemt je mee in een zoektocht achter deze ervaringen en vragen. Wat…

Lees meer ...

Het groene hart van het geloof

Een prachtige zonsondergang, een adembenemend landschap, de meest kleurrijke dieren… Volgens Dave Bookless is het allerbeste dat de wereld biedt nog maar een voorproefje van wat komen gaat: Gods goede koninkrijk, waarin planten, dieren en mensen op de hele aarde tot hun recht komen. Dit hoopvolle boek laat zien dat de Bijbel goed nieuws is…

Lees meer ...

Homoseksualiteit en de kerk

De discussie rondom homoseksualiteit in de kerk is sterk gepolariseerd. Gesprekken verlopen veelal moeizaam en praktijken zijn verschillend. Homoseksuele broeders en zusters vragen zich maar al te vaak af of zij wel veilig zijn binnen de christelijke gemeente. Najaar 2018 werd op initiatief van Buijten & Schipperheijn door de Theologische Universiteit Kampen een symposium gehouden,…

Lees meer ...
Geef uw zoekcriteria op
Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Buijten & Schipperheijn

Catalogus 2024

Zie de catalogus in een flipbook. Catalogus 2024 in een pdf-bestand downloaden kan ook.
Klik hier voor pdf.
Nieuwe uitgaven

Nieuw boek: Modetheologie

Is mode een manier om God te eren? Jazeker, zegt Robert Covolo in zijn boek Modetheologie. Mode is een manier om je identiteit te uiten, want met de keuzes die je maakt in je kleding, haarstijl en andere uiterlijkheden laat je altijd iets zien van wie je bent. En als christen hoort jouw relatie met…

Lees verder

Nieuw boek: Christus in het Oude Testament

Henk de Jong wees in zijn theologie op het belang om het Oude en het Nieuwe Testament met elkaar te verbinden. Vooral in de context van de komst van Christus moet je niet alleen kijken naar de bekende psalmen en profetieën, maar begrijpen dat het hele Oude Testament zich naar Zijn komst toe beweegt. In…

Lees verder

Geheeld door de liefde. Over leven na drugs, trauma en prostitutie

Het leven van Deborah werd jarenlang gekenmerkt door afwijzing en teleurstelling. Langzaam gleed ze af in een leven van prostitutie en drugs, tot ze niet meer dieper kon zakken omdat de bodem was bereikt. Eenmaal tot geloof gekomen, probeert ze langs de gladde wanden van de diepe put waarin ze was terechtgekomen omhoog te klimmen,…

Lees verder

Van waarde zijn. Kennismaken met het denken van Marilynne Robinson

Marilynne Robinson is een Amerikaanse schrijfster die de afgelopen jaren internationale faam en bekroningen ontving voor haar romans rond het fictieve plaatsje Gilead in de staat Iowa. Naast haar fictie schreef ze echter ook essays in haar hoedanigheid als professor in de Engelse taal- en letterkunde. Dit boek vormt een introductie op die essays, waarin…

Lees verder

Scheppings(t)rouw. Een zoektocht naar doorleefde hoop

‘Hoe vind je geluk in rouw? Heelheid in gebrokenheid? Hoop in een stervende wereld?’ Over Scheppings(t)rouw De theorieën, scenario’s en mogelijke oplossingen rondom de verschillende ecologische crises bespreken we maar al te vaak. Helaas gaan we zelden een laagje dieper. Hoe kunnen we ons mentaal, geestelijk en emotioneel verhouden tot de rauwe realiteit en beangstigende…

Lees verder