Geschapen om te regeren

Buijten Motief > Home > Nieuwe boeken > Geschapen om te regeren
Geschapen-om-te-regeren-LR

Opvallend veel vrouwelijke predikanten groeiden op en kwamen tot geloof in een kerkelijke gemeente waar alleen mannen ambtsdrager kunnen zijn. De prediking, het jeugdwerk, de gemeenschap en het pastoraat droegen vrucht: niet alleen gingen deze vrouwen geloven, maar ze wisten zich ook geroepen om hun leven in te zetten voor de Kerk van Christus. Dat bracht hen in de vreemde situatie dat ze nu op de meest onverwachte plekken getuigen en preken, behalve op de plaats waar ze opgroeiden.

De klassieke uitleg van de Bijbel op dit punt lijkt moeilijk samen te gaan met de dagelijkse praktijk van de 21e eeuw zowel binnen als buiten de kerken. Moet onze uitleg van de Bijbel hervormd worden, of is het noodzakelijk dat onze persoonlijke bezwaren en ervaringen wijken voor deze uitlegtraditie?

Als bijdrage in de discussie die ook in de Gereformeerde Bond actueel is, bespreekt Robert Plomp de overwegingen van christenen die pleiten voor verschillende posities voor vrouwen en mannen. Daartegenover onderbouwt hij zijn eigen visie dat we in de Bijbel juist lezen dat er in Christus geen onderscheid is tussen man en vrouw.

Voor meer informatie en bestellen, klik hier.

Geef uw zoekcriteria op
Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Buijten & Schipperheijn

Catalogus 2024

Zie de catalogus in een flipbook. Catalogus 2024 in een pdf-bestand downloaden kan ook.
Klik hier voor pdf.
Nieuwe uitgaven

Wakker in Gods wereld

De kerk heeft het niet makkelijk in ons land. Onlangs verscheen nog bericht van het CBS dat nog maar 42% van de Nederlanders zich rekent tot een geloofsgemeenschap. In 2014 was dat nog 51%. De ontkerkelijking gaat dus hard. In die context vragen praktisch theologen en pioniers Jack Barentsen en Oeds Blok zich af: is…

Lees verder

Nieuw boek: Modetheologie

Is mode een manier om God te eren? Jazeker, zegt Robert Covolo in zijn boek Modetheologie. Mode is een manier om je identiteit te uiten, want met de keuzes die je maakt in je kleding, haarstijl en andere uiterlijkheden laat je altijd iets zien van wie je bent. En als christen hoort jouw relatie met…

Lees verder

Nieuw boek: Christus in het Oude Testament

Henk de Jong wees in zijn theologie op het belang om het Oude en het Nieuwe Testament met elkaar te verbinden. Vooral in de context van de komst van Christus moet je niet alleen kijken naar de bekende psalmen en profetieën, maar begrijpen dat het hele Oude Testament zich naar Zijn komst toe beweegt. In…

Lees verder

Geheeld door de liefde. Over leven na drugs, trauma en prostitutie

Het leven van Deborah werd jarenlang gekenmerkt door afwijzing en teleurstelling. Langzaam gleed ze af in een leven van prostitutie en drugs, tot ze niet meer dieper kon zakken omdat de bodem was bereikt. Eenmaal tot geloof gekomen, probeert ze langs de gladde wanden van de diepe put waarin ze was terechtgekomen omhoog te klimmen,…

Lees verder

Van waarde zijn. Kennismaken met het denken van Marilynne Robinson

Marilynne Robinson is een Amerikaanse schrijfster die de afgelopen jaren internationale faam en bekroningen ontving voor haar romans rond het fictieve plaatsje Gilead in de staat Iowa. Naast haar fictie schreef ze echter ook essays in haar hoedanigheid als professor in de Engelse taal- en letterkunde. Dit boek vormt een introductie op die essays, waarin…

Lees verder